1

applicant

Full-time ՎԱՐՈՐԴ, ՎԱՐՈՐԴ ԱՌԱՔԻՉ, ԱՌԱՔԻՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆ

at job market (Anywhere)

Սննդամթերքի ընկերությունում անհրաժեշտ են ՎԱՐՈՐԴ, ՎԱՐՈՐԴ ԱՌԱՔԻՉ, ԱՌԱՔԻՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ժամը՝ 09.00-18.30 շաբաթ կիրակի ազատ աշխատավարձը՝ 150.000-350.000 (հաստիքից կախված), Աջափնյակ:
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 26-04-2022
Viewed: 995 times