0

applicants

Full-time ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆՈՒՄ Բանկում անվտանգության աշխատակից

at job market in Yerevan

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆՈՒՄ
Բանկում անվտանգության աշխատակից ժամը՝ 09.00-18.00 օրումեջ (շաբաթ կիրակի ազատ/ամսական 10 օր ) աշխատավարձը՝73.000
077 71 25 79


Recent jobs at job market
Full-time Առաքիչի օգնական at job market in Yerevan 06-05-2022

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 08-04-2022
Viewed: 288 times