0

applicants

Full-time Digital Manager

at Prime Commercial LLC in Yerevan

Prime Commercial գովազդային գործակալությանն անհրաժեշտ է աշխատակից YouTube և Facebook հարթակներում աշխատելու համար:
Դիմելու համար ուղարկեք Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեով՝ info@primecommercial.am


Recent jobs at Prime Commercial LLC
Full-time Sales Manager at Prime Commercial LLC in Yerevan 13-04-2018
Full-time Technical Designer at Prime Commercial LLC in Yerevan 29-03-2018

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 16-05-2018
Viewed: 79 times